hole

11 tekstów – auto­rem jest ho­le.

Requiem dla Neli cz I

Wszys­tkiego naj­lep­sze­go, kocha­nie - szepnęłam stojąc nad fior­dem, a wiat por­waw­szy mo­je słowa roz­niósł je da­leko nad wo­dy śródziem­no­mor­skie. Może kiedyś, kocha­nie, dotrą one do Ciebie, trochę bar­dziej wyb­lakłe i cichsze. Ale [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 30 maja 2013, 11:56

Śmier­ci mo­ja, błogosławiona duszo.. uj­rzyj swój kres. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 10 grudnia 2012, 09:56

Nie znoszę tej cho­ler­nej pus­tki w so­bie. Jak­bym ważyła gram. A wewnątrz od­bi­jało się echem. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 21 listopada 2012, 16:28

***

Kochaj mnie,
Kochaj nim na­dej­dzie świt
Wtem pogrążę się na nowo
W mro­ku duszy. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 14 listopada 2012, 20:18

Już na­wet krew ze nie upłynęła.
Umarła mo­ja dusza, ciało gni­je.

Czyn­ni­ki śro­dowis­ko­we dop­ro­wadzą me bezwład­ne ciało do zeszkieletowania. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 1 listopada 2012, 19:16

Rozpływam się. Auto­liza postępuje.
Uby­wa mnie. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 31 października 2012, 17:28

Nie chcę mu­sieć. Chcę chcieć z włas­nej woli.
I chuj wszys­tkim do te­go co ja chcę, a co powinnam. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 16 października 2012, 12:05

Am­bi­walen­cja uczuć dop­ro­wadza mnie do szału. Chcę żyć, chcę dać so­bie pomóc, a za­razem wolę auto­des­truk­cję. Nie wiem która stro­na jest praw­dzi­wa. Oba­wiam się, że obie są częścią mnie. I ode mnie za­leży, którą wy­biorę. A jeśli już wyb­rałam? Tak bar­dzo chciałabym kochać całym ser­cem blis­kich... jed­nak nie pot­ra­fię. Całą swoją częścią wy­bieram śmierć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 października 2012, 15:42

Poniedziałek 24.09.2012

(...)
Tęsknię za Tobą. Wszędzie Cię widzę. Twoją piękną, spo­kojną twarz. Tak bar­dzo chciałabym ją dot­knąć, czu­le opuszka­mi palców błądzić po niej. Tak jak to było za pier­wszym ra­zem. Sie­dzieliśmy na tra­wie, było [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 30 września 2012, 12:11

Nieśmiała tęskno­to za życiem
Kiedy się ujawnisz? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 września 2012, 19:05

hole

Zeszyty
  • lustro – Lus­tro moją twarz od­bi­ja. Lus­tro duszę mą za­bija.

  • us – ref­lek­sje użyt­kowników

  • życie – bru­tal­na rzeczy­wis­tość.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

hole

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność